Reobertura al públic ORGT

Reobertura al públic ORGT

Les oficines de l’ORGT estan treballant en la reobertura dels centres per poder atendre al ciutadà de forma presencial.

Obertura ORGT

Per tal de garantir la seguretat dels empleats públics i dels contribuent, les dates de reobertura de cada una de les oficines vindrà condicionada per la de finalització dels treballs d’implementació d’aquestes mesures, especialment pel que fa a la instal.lació de mampares.
L’activitat de l’Organisme respecte a l’exercici de les funcions delegades de gestió, inspecció i recaptació s’està desenvolupant amb normalita, es poden consultar les accions que es porten a terme:

Oficines obertes des del dia 22 de juny de 2020:
Oficina de Berga. Oficina del Centre d’Informació Tributària (Barcelona).
Oficina de Granollers.
Oficina de Igualada.
Oficina de Manresa.
Oficina del Maresme (Mataró).
Oficina de Rubí.

La represa a Catalunya

La represa a Catalunya

A partir del 25 de juny l’aforament només anirà condicionat a poder mantenir la distància de seguretat entre persones. Fins aleshores, serà del 50 % en espais tancats i el 75 % en els oberts

Represa a Catalunya

Quan comença la fase de nova normalitat?

 • La nova normalitat ha començat a Catalunya a partir de les 0 hores del 19 de juny, abans, per tant, que decaigui l’estat d’alarma aquest diumenge, 21 de juny.

Hi ha restriccions de mobilitat a l’etapa de represa?

 • No hi ha cap restricció de mobilitat dins del territori català. Quan s’acabi l’estat d’alarma, el 21 de juny, també es permetrà la lliure circulació entre comunitats autònomes.

Reunions i activitats socials

 • Es poden fer, preferentment entre persones que mantenen contacte proper, sempre que no se superin els aforaments i no es generin aglomeracions.
 • Cal respectar les normes de protecció individual.
 • També està permesa la pràctica esportiva no professional en els mateixos termes.

Distància de seguretat

 • La distància de seguretat mínima és d’un metre i mig entre persones amb l’equivalent a una superfície de seguretat de 2,5 m2  per persona. 
 • Serà especialment exigible tant en l’àmbit laboral com entre individus que no mantenen contacte proper molt habitual.
 • En cas que no sigui possible mantenir la distància és obligatori l’ús de mascareta.

Mascaretes obligatòries

 • Són obligatòries per a persones de sis anys en endavant en espais tancats i quan no es pugui mantenir la distància de seguretat d’un metre i mig.
 • És obligatòria també en tots els mitjans de transport de viatgers.
 • L’excepció per a aquesta norma són les persones que presenten patologies respiratòries que es puguin veure afectades per l’ús de la mascareta, o bé que presentin alteracions de conducta que faci inviable dur-la.

Aforaments

 • El decret de la Generalitat no marca percentatges d’aforaments, sinó que s’estableix un criteri general per a tots els sectors.
 • Els aforaments aniran associats a la distància de seguretat d’un metre i mig, amb flexibilització quan hi hagi mesures organitzatives que ho permetin.
 • La distància haurà de tenir un equivalent de superfície de seguretat per a cada ciutadà de 2,5 m2 .
 • En espais tancats, hi podrà haver un màxim de 1.000 persones, una xifra que es podrà elevar fins a 2.000 quan s’asseguin en seients preassignats.
 • En espais oberts, hi podrà haver un màxim de 2.000 persones que podran créixer fins a 3.000 si hi ha seients preassignats.
 • En llocs molt concorreguts s’han de sectoritzar els espais i fer control de fluxos d’accés i sortida independents impermeables entre si.
 • Es pot reduir la distància física i l’equivalent en superfície si l’organització d’un esdeveniment fa obligatori l’ús de mascareta, si hi ha un registre d’assistents i s’incorporen mesures de circulació que evitin aglomeracions en encreuaments o punts de més afluència. Han de confluir totes aquestes condicions.

Període transitori per a establiments i locals

 • La supressió del percentatge d’aforaments no es farà efectiva fins al 25 de juny.
 • Fins aleshores, tots els establiments i locals oberts al públic independentment de la finalitat o servei que prestin hauran de mantenir un aforament màxim del 50 % a l’interior. En espais a l’aire lliure s’eleva al 75 %.

En l’àmbit personal

 • Es demana la higiene de mans freqüent.
 • En cas de tossir, cal tapar-se la boca amb la part interna del braç.
 • S’aconsella intentar mantenir els grups de contacte habituals.
 • Les persones que presentin símptomes s’han de posar en contacte amb el sistema públic de salut.

Parcs infantils a Barcelona

 • Podran obrir els parcs infantils, però amb mascaretes i distància.

 

Convocatòria de llocs per a la piscina

Convocatòria de llocs per a la piscina

 Per Resolució d’Alcaldia de data 16 de juny de 2020 s’han aprovat les bases i la convocatòria del procés selectiu per màxim urgència per cobrir les següents places de personal laboral temporal de les piscines municipals de Borredà:

 • 1 plaça taquiller neteja a jornada complerta
 • 1 plaça socorrista jornada complerta
 • 1plaça socorrista mitja jornada

Piscina municipal

Les instàncies es poden presentar:

 • al registre general de l’ajuntament , preferentment via telemàtica, des de la seu electrònica de la pagina web de l’ajuntament a www.borreda.net abans del dilluns dia 22 de juny a les 12:00 hores.
Les bases específiques aprovades es poden consulta a la seu electrònica de l’ajuntament de Borredà per mitjà de la pàgina web a l’apartat taulell municipal d’anuncis: https://borreda.eadministracio.cat/board.

Informacions sobre la nova fase

Informacions sobre la nova fase

El dilluns dia 15 de juny entrem a la 3a fase del desconfinament.

Estem arribant al final de l’estat d’alarma, però quedaran aspectes que caldrà continuar complint.

En primer lloc aporto un mapa de la nova situació a Catalunya. El dia 21, si no és abans, quedarà tot unificat.
S’acaba de demanar que el dilluns dia 15 (demà) passi tot el territori a la fase 3.

Informacions sobre la nova fase

 

En segon lloc dos cartells resums informatius

Informacions sobre la nova fase

Informacions sobre la nova fase

En tercer lloc un cartell informatiu del què continuarà en vigor fins que es disposi de la vacuna coronavirus.

Informacions sobre la nova fase

 

La natura i el coronavirus

La natura i el coronavirus

La primavera es fa sentir a les plantes i els animals. Tot reneix, creix, floreix, cria i fructifica. És ben esplendorosa la primavera.

Crec que no els afecta el coronavirus. No és que ens ho hagin dit, o almenys no ho hem entès.

La vida continua a la natura com també ha de continuar en els humans. De fet cada dia avancem una mica més i anem deixant endarrere els tristos dies anteriors.

En Manel ens ofereix aquestes fotografies que ha captat aquests dies.

Flors i natura Flors i natura
Flors i natura Flors i natura
Flors i natura Flors i natura
Flors i natura Flors i natura
Flors i natura Flors i natura
Flors i natura Flors i natura
Flors i natura Flors i natura