Convocatòria de llocs per a la piscina

Convocatòria de llocs per a la piscina

 Per Resolució d’Alcaldia de data 16 de juny de 2020 s’han aprovat les bases i la convocatòria del procés selectiu per màxim urgència per cobrir les següents places de personal laboral temporal de les piscines municipals de Borredà:

  • 1 plaça taquiller neteja a jornada complerta
  • 1 plaça socorrista jornada complerta
  • 1plaça socorrista mitja jornada

Piscina municipal

Les instàncies es poden presentar:

  • al registre general de l’ajuntament , preferentment via telemàtica, des de la seu electrònica de la pagina web de l’ajuntament a www.borreda.net abans del dilluns dia 22 de juny a les 12:00 hores.
Les bases específiques aprovades es poden consulta a la seu electrònica de l’ajuntament de Borredà per mitjà de la pàgina web a l’apartat taulell municipal d’anuncis: https://borreda.eadministracio.cat/board.

Leave a Comment