Usuaris

La utilització, visita o consulta d’aquesta web atribueix la condició d’Usuari i implica l’acceptació i compliment de les disposicions d’aquesta web. Amb l’advertiment que aquestes poden canviar o bé adequar-se, per això es recomana la consulta freqüent.

Propietat i Copyrigh

Aquesta web és propietat de Jaume Bellavista, amb domicili a Borredà (08619), Plaça Major, 3, i email: jaumeborreda@gmail.com

Aquesta web està sotmesa a Copyrigh, i es reserven tots els drets. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, i en general, qualsevol altre acte d’explotació pública, referit a les pàgines Web i als seus continguts i informació, sense disposar de l’exprés i previ consentiment i per escrit del propietari.

Informació sobre els Links
En aquesta web existeixen diversos links externs a la mateixa web. El propietari de la web no es responsabilitza del correcte funcionament dels links ni del seu contingut, encara que vetllarà per tenir-los actius i el seu contingut sigui apropiat. Es rebutja tota responsabilitat pels links externs i el seu contingut.

Limitació de Responsabilitat

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. Es pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta web, tenen una finalitat informativa quant a la qualitat, situació, i serveis.

Es declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa, i per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

SOBRE LA WEB

Finalitat

BorredàTurisme.com és un lloc web informatiu sobre el municipi de Borredà.
És una Guia pràctica i turística de Borredà.

Dades de contacte

Email: jaumeborreda@gmail.com

Crèdit de la web

• Dominis registrats:
borredaturisme.com
• Serveis d’hospedatge de la web:
SiteGround
• Propietat de la web i dels dominis registrats:
Jaume Bellavista
Correu: jaumeborreda@gmail.com
• Fotografies:
Arxiu municipal
Manel Garriga
Angel Rota
Josep M. Solano
Joan Ruiz
Jaume Bellavista
Belén Valverde Caparros

ANTI SPAM

Cal destacar al SPAM, com a problema gravíssim tan per a l’empresa com per als clients.
Sota cap concepte es permeterà el Spam, i la denuncia del mateix será causa d’immediata suspensió del servei denunciat.