Reobertura al públic ORGT

Reobertura al públic ORGT

Les oficines de l’ORGT estan treballant en la reobertura dels centres per poder atendre al ciutadà de forma presencial.

Obertura ORGT

Per tal de garantir la seguretat dels empleats públics i dels contribuent, les dates de reobertura de cada una de les oficines vindrà condicionada per la de finalització dels treballs d’implementació d’aquestes mesures, especialment pel que fa a la instal.lació de mampares.
L’activitat de l’Organisme respecte a l’exercici de les funcions delegades de gestió, inspecció i recaptació s’està desenvolupant amb normalita, es poden consultar les accions que es porten a terme:

Oficines obertes des del dia 22 de juny de 2020:
Oficina de Berga. Oficina del Centre d’Informació Tributària (Barcelona).
Oficina de Granollers.
Oficina de Igualada.
Oficina de Manresa.
Oficina del Maresme (Mataró).
Oficina de Rubí.

Leave a Comment