Som Xarxa Som Comarca

Som Xarxa Som Comarca

Som Xarxa Som Comarca

Som Xarxa Som Comarca

Son Xarxa Som Comunitat

Al Berguedà, cuidem-nos

Servei d’informació i suport emocional

671 027 403 http://www.bergueda.cat/

Serveis i recursos disponibles

Serveis socials

938 213 553  serveissocials@ccbergueda.cat

Serveis de salut mental

938 212 286 csberga.hsagarcor@hospitarias.es

Teleassistència gratuïta

938 213 553  serveissocials@ccbergueda.cat

Programa per acompanyar dones embarassades o en post en crisis

609 184 431 (CDIAP)

Servei d’informació i atenció a les dones

617 161 450 i 900 900 120 siad@ccbergueda.cat

Servei d’acollida per a persones migrades

617 161 019

Mediació ciutadana

669 597 080 mediacio@ccbergueda.cat

Servei de voluntariat

649 655 302 i 637 403 560 COVID Berguedà http://www.seveicovidbergueda.com/

Comerços

Comerços oberts a http://www.adbergueda.cat/coronavirus

CAP Berga

938 212 744

CAP Gironella

938 250 321

CAP Puig-Reig

938 290 542